Fort Palace - Jaisalmer Fort

Fort Palace - Jaisalmer Fort

Shot By Chirag Sadhnani
Photo ID# FZ064288
Picxy Original
place Fort Palace, Jaisalmer fort, Fort Road, Khejer Para, Manak Chowk, Amar Sagar Pol, Jaisalmer, Rajasthan, India

Digital
Print