Patwon Ki Haveli, Jaisalmer

Patwon Ki Haveli, Jaisalmer

Shot By Chirag Sadhnani
Photo ID# LH991086
Picxy Original
place Patwon Ki Haveli, Amar Sagar Pol, Jaisalmer, Rajasthan, India

Cow

Digital
Print