Virupaksha temple

Virupaksha temple

Shot By madhu clicks
Photo ID# PB262847
place Hampi, Karnataka, India

virupaksha temple,hampi

Digital
Print